Dünya Bankası ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye aldı

Türkiye’ye 15 yıl evvel giren ve yatırım ya­pan Dubai mer­kezli Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in köşesine taşıdığı bilgilere göre, Abraaj 2018 yı­lında soruşturmalara uğradı ve kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici gözal­tına alındı, haklarında da­va açıldı. Tezlere nazaran ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası üzere ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sıhhat Fonu içinde yanılgılı kullanıldı ve ziyana uğra­tıldı. Naqfi’nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çek karşılıksız çıktı. Çek sebebiyle 3 yıl mahpusla yargılanan ve 135 milyon dolar cezaya mahkum edilen Naqfi’nin Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi’nde iş yap­ması yasaklandı. Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood’a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

DEUTSCHE BANK TÜRKİYE CEO’SUYDU

Abra­aj’ın üst idaresinde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve idaresinde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai süreci de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Kümesi, merkezi Cayman Adaları’n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye’de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­lamıştı.

Ülker’in aktardığı bilgilere nazaran ATFI’nin maksadı, Türki­ye’de yüklü olarak sıhhat, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende bölümlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Ülker, Dünya Bankası’nın bu ka­rarının öbür memleketler arası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabileceğini lisana getirdi.

Selçuk Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan evvel Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir